ประกาศจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา


ไฟล์แนบ : ประกาศจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปี โดยวิธีตกลงราคา.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคงานจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปี.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปี.pdf