จังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์  โรงพยาบาลร้อยเอ็ดโดยจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง


ไฟล์แนบ : สอบราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถึ่สูง.pdf