จังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โดยจัดซื้อเครื่องวัดกำลังสายตาอัติโนมัติ Auto  refraction จำนวน 1 เครื่อง


ไฟล์แนบ : สอบราคาซื้อเครื่องวัดกำลังสายตาอัตโนมัติ.pdf