ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา


ไฟล์แนบ : ราคากลางและสเป็คชุดน้ำยาตรวจ cd4.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางและสเป็คชุดทดสอบการเข้ากันได้.pdf