ประกาศสอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 367 เครื่อง


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ.pdf