ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา คือ 1.Creatinine (250 test/box) 2.Carbondioxide : CO2 (250 test/box)


ไฟล์แนบ : สเป็คและราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ.pdf