จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา D5S/2 injection 1000 ml จำนวนประมาณ 62,000 ถุง วงเงินประมาณ 1,922,000.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคายา d-5-s.pdf


ไฟล์แนบ : spect d-5-s.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf