จ้างเหมาติดตั้งสายแลนภายในอาคารโดยวิธีตกลงราคา


ไฟล์แนบ : ประกาศจ้างเหมาติดตั้งสายแลนในอาคารฯ.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางจ้างติดตั้งสายแลน.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคจ้างติดตั้งสายแลน.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคจ้างติดตั้งสายแลน.pdf