ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา คือ 1.ALP 2.ALT 3.AST 4.HDL-Cholesterol 5.Triglyceride 6.LDL-Cholesterol


ไฟล์แนบ : ราคากลางและสเป็ควัสดุวิทยาศาสตร์ 6 รายการ17.pdf