ประกาศซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ คือ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 8 เครื่อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา


ไฟล์แนบ : สเป็คและราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ.pdf