ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ คือ 1.T3  2.TSH  โดยวิธีตกลงราคา


ไฟล์แนบ : สเป็คและราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ77.pdf