ประกาศจ้างเหมาติดตั้งระบบ Main Internet Fiber โดยวิธีตกลงราคา


ไฟล์แนบ : สเปคจ้างติด fiber ตึกมะเร็ง.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางจ้างติด fiber ตึกมะเร็ง.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางจ้างติด fiber ตึกมะเร็ง.pdf