ไฟล์แนบ : สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน.pdf