ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา คือ 1. Anti-HCV 2. Anti-HIV


ไฟล์แนบ : ราคากลางและสเป็ควัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ.pdf