จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือยา Gemcitabine ๑ g injection จำนวนประมาณ ๙๐๐ vials โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ราคามาตรฐานในการจัดซื้อ ในการสอบราคาครั้งนี้คือ ๒,๑๔๐ .- บาท ต่อ ๑ vial ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ ) รายละเอียดดังเอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบ gemcitabine.pdf