ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมวิจารณ์ร่าง TOR  การประกวดราคาซื้อยา  Piperacilllin  + Tazobactam  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จำนวนประมาณ 20,000 vials  ทั้งนี้รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557- 24 กันยายน 2557  ทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร  หมายเลย 043 527017 
รายละเอียดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาตามไฟล์แนบ

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ


ไฟล์แนบ : ร่าง tor ประกวดราคาซื้อยา piperacilllin + tazobactam.pdf