จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟท์และบันไดเลื่อน โดยวิธีตกลงราคา


ไฟล์แนบ : ประกาศจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคงานจ้างเหมาบำรุงรักษาลิทฟ์.pdf