จัดซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายโดยวิธีตกลงราคา


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางผ้าและเครื่องแต่งกายผู้ป่วย.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคผ้าและเครื่องแต่งกาย.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคผ้าและเครื่องแต่งกาย.pdf