เช่าเครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก โดยวิธีตกลงราคา


ไฟล์แนบ : ประกาศเช่าเครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคงานเช่าเครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางงานเช่าเครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก.pdf