ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมวิจารณ์ร่าง TOR  การประกวดราคาซื้อยา  Imipenem ๕๐๐ mg + Cilastatin ๕๐๐ mg for injection  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จำนวนประมาณ 7,700  vials  ทั้งนี้รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2557- 3 ตุลาคม 2557  ทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร  หมายเลย 043 527017 
รายละเอียดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ร่าง tor ประกวดราคาซื้อยา imipenem ๕๐๐ mg.pdf