ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 


ไฟล์แนบ : ราคากลางและสเป็ควัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ69.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางและสเป็ควัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ78.pdf