ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศ ห้องตัดชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา ชั้น 4 อาคารศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน 1 งาน


ไฟล์แนบ : ประกาศจ้างปรับปรุงระบบรายอากาศ.pdf


ไฟล์แนบ : img25600817_0001.pdf


ไฟล์แนบ : img25600817_0002.pdf


ไฟล์แนบ : img25600817_0003.pdf