ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา คือ 1.Albumin  2.Calcium  3.Carbondioxide  4.Total Protein


ไฟล์แนบ : ราคากลางและสเป็ควัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ70.pdf