ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา คือ ชุดตรวจ HIV Viral Load จำนวน 480 Test


ไฟล์แนบ : ราคากลางและสเป็ค hiv viral load24.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางและสเป็คขวด hemoculture.pdf