ประกาศซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา คือ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ช่อง  2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 16 ช่อง  3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 8 ช่อง


ไฟล์แนบ : ราคากลางและสเป็ควัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ816.pdf