จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Rabies Immunoglobulin 1000 IU/ 5 ml (Equine) จำนวน 6,000 vials วงเงินประมาณ 3,563,100.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา rabies immunoglobulin.pdf


ไฟล์แนบ : spect.pdf