ไฟล์แนบ : ร่าง tor. เครื่องช่วยหายใจ 8 เครื่อง.doc