ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมวิจารณ์ร่าง TOR  การประกวดราคาซื้อยา  Insulin Aspart ๓๐% + Protaminated Insulin aspart ๗๐ % ๑๐๐ u /ml x ๓ ml ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จำนวนประมาณ 4,500 x 5 vials  ทั้งนี้รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2557- 3 ตุลาคม 2557  ทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร  หมายเลย 043 527017 
รายละเอียดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ร่าง tor ประกวดราคาซื้อยา insulin aspart ๓๐ %.pdf