จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Salmeterol/Fluticasone Accuhaler 50/250 mcg/dose 60 dose จำนวนประมาณ 4,000 bots วงเงินประมาณ 1,968,800.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 - 2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา salmeterol.pdf


ไฟล์แนบ : spect - salmeterol.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf