ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาคารพักแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร


ไฟล์แนบ : ประกาศเผยแพร่จ้างอาคารพักแพทย์.pdf