จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ คือ ออกซิเจนเหลว จำนวนประมาณ 964,000 ลูกบาศก์เมตร  วงเงินประมาณ 6,266,000.- บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคออกซิเจนเหลว.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางออกซิเจนเหลว.pdf