ประกาศซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ชนิด IP PHONE จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา


ไฟล์แนบ : ราคากลางและสเป็คอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ชนิด ip phone.pdf