ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา คือ 1.AFP 2.CA 125 3.Ferritin 4.T3 5.TSH 6.PTH


ไฟล์แนบ : ราคากลางและสเป็ควัสดุวิทยาศาสตร์ 6 รายการ23.pdf