ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา คือ 1.Chloride (CL) 2.Potassium (K) 3.Sodium (NA)


ไฟล์แนบ : ราคากลางและสเป็ควัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ25.pdf