ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา คือ DG Gel Coombs (ID Liss) จำนวน 20,000 Test


ไฟล์แนบ : ราคากลางและสเป็ค id liss.pdf