ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา คือ ชุดน้ำยาตรวจ CD4 จำนวน 1,000 Test


ไฟล์แนบ : ราคากลางและสเป็คชุดน้ำยาตรวจ cd4 32.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางและสเป็คขวด hemoculture29.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางและสเป็ค troponin39.pdf