ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา คือ 1.Direct Bilirubin 2.HDL Cholesterol 3.Triglyceride 4.LDL Cholesterol 5.Uric Acid Reagent


ไฟล์แนบ : ราคากลางและสเป็ควัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ26.pdf