ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)


ไฟล์แนบ : ประกาศซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market).pdf


ไฟล์แนบ : สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์.pdf