ประกาศประกวดราคาซื้อสารหนืดสำหรับการผ่าตัดต้อกระจก โดยวิธี e-bidding


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาซื้อสารหนืดสำหรับการผ่าตัดต้อกระจก.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคสารหนืดสำหรับการผ่าตัดต้อกระจก.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางสารหนืดสำหรับการผ่าตัดต้อกระจก.pdf