ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครื่องปรับอากาศชนิดจำกัดอนุภาคแขวนลอยในอากาศ สำหรับห้องผ่าตัดหัวใจและทรวงอก


ไฟล์แนบ : ยกเลิกประกาศเครื่องปรับอากาศจำกัดอนุภาคแขวนลอย.pdf