ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตรม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศจ้างอาคารพักแพทย์.pdf