ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครื่องปรับอากาศชนิดจำกัดอนุภาคแขวนลอยในอากาศ สำหรับห้องผ่าตัดหัวใจและทรวงอก


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศระบบเครื่องปรับอากาศชนิดจำกัดอนุภาค.pdf