ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พี้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร


ไฟล์แนบ : ประกาศอาคารพักแพทย์.pdf