ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร


ไฟล์แนบ : ประกาศอาคารพักอาจารย์แพทย์.pdf


ไฟล์แนบ : รายการประกอบแบบ.pdf