จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ ยา ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Ceftriaxone sodium ๑ g for injection  จำนวนประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ vials โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดประมาณ ราคามาตรฐานในการจัดซื้อ ในการสอบราคาคร้ังนี้คือ ๑๓.๐๕๔ บาท ต่อ ๑ vial (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)


ไฟล์แนบ : ceftriaxone 1 g.pdf