วันเบาหวานโลก

 วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก โดยในปีนี้ กำหนดหัวข้อรณรงค์ว่า “กินพอเพียง ไม่เสี่ยงเบาหวาน เลือกไม่ยาก เลือกให้เป็น เริ่มด้วยมื้อเช้า” จากสถิติขององค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2555 พบว่า 1 ใน 10 ของประชาชนในวัยผู้ใหญ่เป็นโรคเบาหวาน ประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานทั้งหมด 7,749 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 22 คน
 โรคเบาหวาน หมายถึง การมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ จะส่งผลเสียต่ออวัยวะอื่นๆในร่างกายและก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้
สาเหตุ  เกิดจากกรรมพันธุ์ ความอ้วน มีโรคของตับอ่อน การได้รับยาบางชนิด และการตั้งครรภ์
อาการ ปัสสาวะบ่อย กินน้ำบ่อย กินอาหารจุและน้ำหนักลด แต่บางคนไม่มีอาการดังกล่าวแต่ตรวจพบได้จากการตรวจเลือด
การป้องกัน  ควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วน หรืออ้วนลงพุง เส้นรอบเอวผู้ชายไม่ควรเกิน 90 เซนติเมตร ผู้หญิงไม่ควรเกิน 80 เซนติเมตร ควรทานผักให้มาก เลือกทานผลไม้ที่หวานน้อย งดอาหารที่เค็มจัด หวานจัด มันจัด ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย  3 ครั้ง/สัปดาห์ ครั้งละ 30 นาที งดสูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ยาบางชนิดหรือยาสมุนไพร อาจมีผลต่อการควบคุมน้ำตาลในเลือด จะต้องปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนใช้ยา และไปตรวจคัดกรองเบาหวานเป็นประจำทุกปี