จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ ยา ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Tigecycline ๕๐ mg for injection  จำนวนประมาณ ๕๐๐  vials โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดประมาณ ราคามาตรฐานในการจัดซื้อ ในการสอบราคาครั้งนี้คือ ๒,๐๙๗.๒๐ บาท ต่อ ๑ vial (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)


ไฟล์แนบ : tigecycline.pdf