จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ ยา ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ๐.๙% Sodium Chloride Injection ๓ ml   จำนวนประมาณ  ๔,๕๐๐ x ๑๐๐ หลอด โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดประมาณ ราคามาตรฐานในการจัดซื้อ ในการสอบราคาครั้งนี้คือ ๔๒๘.- บาท ต่อ ๑๐๐ หลอด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)


ไฟล์แนบ : sodium chloride 3 ml.pdf