ขอเชิญวิจารณ์ร่าง TOR การประกวดราคาซื้อยา Piperacilllin ๔ g + Tazobactam ๐.๕ g for injection จำนวนประมาณ  16,๐00 vials
รับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 - 10 พฤศจิกายน 2557 ทางโทรศัพท์/โทรสาร เบอร์ 043 527017 ในวันและเวลาราชการ
ผู้เสนอแนะวิจารณ์หรือให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เพื่อความสะดวกในการประสานงานด้วย


ไฟล์แนบ : tor pipperacilllin + tazobactam ครั้งที่ 2.pdf