ขอเชิญวิจารณ์ร่าง TOR การประกวดราคาซื้อยา Tigecycline ๕๐ mg   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จำนวนประมาณ ๒,๐๐๐ vials ทั้งนี้รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๐๔๓-๕๒๗๐๑๗  รายละเอียดร่าง TOR  และร่างเอกสารประกวดราคาตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ร่าง tor ประกวดราคาซื้อยา tigecycline.pdf